Detta är Vedic Art


 

Vedic Art av Curt Källman är politiskt och religiöst oberoende, det är ingen ideologi, filosofi, organisation eller förening utan en metod som vi kan använda för att skapa.


Det handlar om att lära sig 17 principer som fungerar som en ”navigationskarta” som hjälper oss att ”hitta hem” i oss själva och som samtidigt lär oss måleri. En enkel och genial metod som ger vägledning både i måleriet och i livet.

Lite mer om metoden och Curt Källman

 

 

Metoden utarbetades ursprungligen för skapande av konstnären Curt Källman under 70-talet. Han fick uppdraget av Maharishi Mahesh Yogi, en indisk mästare, som ville förmedla den kunskap som finns i Vedaskrifterna på ett sätt som passar och förstås av oss västerlänningar.

 

Curt Källman (1938-2010) grundade Vedic Art 1987. Han studerade på Kungliga Konstakademin under åren 1964-1969. Tidigt redan 1964 upplevde han en djup själslig upplevelse som kom att förändra hans syn på livet och konsten. Han började meditera genom TM grundaren Maharishi och studerade den Vediska kunskapen. 1974 delgav Maharishi till Curt en kunskap om de 17 vediska principerna för skapandet.


De första kurserna i Vedic Art startade först 1987 i Höör i Skåne. Så lång tid dröjde det innan han kände att det var moget för att sprida principerna till andra. I februari 1988 startade Curt Källman formellt Vedic Art School på Bosjökloster slott i Höör. Vedic Art finns i dag etablerat i 20 länder. I Norden, flera Europeeiska länder, Indien och USA.


Hundratals lärare finns i Polen, Nederländerna, Belgien, Sverige, Norge och Finland. Idag är det Johannes Källman, Curt Källmans son, som är den naturliga bäraren av huvudansvaret för Vedic Art School.

 

 

"Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skiljas åt.

Det heter ju konsten att leva."

 

Citat av Curt Källman